Educatie

Het is van groot belang om jongeren te betrekken bij duurzaamheids-activiteiten. Deze activiteiten kunnen georganiseerd worden op scholen in de regio, maar ook bij buurtactiviteiten.